• Mr Emmet

  • The Medium

KOMMANDE PRODUKTION:

NYTT – festival för nutida kammarmusik i Glasriket

15-17/8 2019

”The Medium”

av Sir Peter Maxwell Davies

i rollen: Monica Danielson

regikoncept: Mattias Ermedahl

Plats: Galleri Söreskog, Berg

Tid: torsdag 15/8 19.00, fredag 16/8 19.00

info och biljetter: www.nyttfestival.se

Foto: Mats O Hansson

Designed by Mats O Hansson | ITWebSys